Եռացրեք բանանն ու դարչինը և խմեք այն քնելուց մեկ ժամ առաջ․ ահա թե ինչ կկատարվի ձեր օր գանիզմի հետ

Միանգամից պետք է նշենք, որ այս ըմպելիքը տարօրինակ համ ունի և շատերին այն կաորղ է դուր չգալ։ Սակայն ազդեցությամբ՝այն բնական դե ղամիջոց է, այն էլ՝ շատ ուժեղ։ Այն անմիջապես վերականգնում է օրգա նիզմը և ոտքի է կանգնեցնում։Այսպիսով՝ բանանի կոկտեյլի հիմնական բաղադրիչը բանանն է, որը պարունակում է կալ իում, մագ նեզիում և ֆոս ֆոր։ Կալի ումն […]

Շարունակել կարդալ...

Ինչպես ազատվել կախված կո պերի խնդրից. 2 լավագույն տնային միջոցները

Եթե ձեզ նույնպես անհանգստացնում է կախված կո պերի խնդիրը, կարող եք փորձել տնային պայմաններում պատրաստվող այս բնական միջոցները: Համաձայնեք, որ դեմքը մարդու գլխավոր մասերի մեկն է, և եթե լինում է որևէ թերություն, դա չի կարող ուրախացնել:Մա շկը ավելի ծե րացած տեսք է ունենում արևի ճառա գայթների, տոք սինների ազդեցության և վնա սակար սովորություններ ունենալու հետևանքով: […]

Շարունակել կարդալ...

Եթե քեզ համարում ես ՍՈՒՐ ԱՉՔ ունեցող, գրիր, թե ինչ ԹԻՎ է պատկերված

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլին իկական հոգ եբաններին օգնության համար բնավորության և հուզական խ անգարումների ախտ որոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կոն ֆլիկտների, նրա վա խերի և անհան գստության աղբյուրների բացահյտումն է։ «Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ. Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փորձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ,որոնց բովանդակությունը […]

Շարունակել կարդալ...

Բժ շկի՛ր ինձ, Տե՛ր, հպարտությունից և ամբարտ ավանությունից, սնափառ ությունից, մարդահա ճությունից և բոլոր չա րիքներից..Ամեն

Բժ շկի՛ր ինձ, Տե՛ր, հպարտությունից և ամբա րտավանությունից, սնափա ռությունից, մարդահա ճությունից և ոխ ակալությունից, նա խանձից և ա տելությունից և բոլոր չա րիքներից:Բխեցրո՛ւ, Տե՛ր, իմ գլխում վտակների աղբյուրը և ոռոգի՛ր իմ մտքերի անդ աստանը, լվա՛ իմ հա նցանքների աղ տերն ու սրբի՛ր վեր քերիս թա րախը, հանի՛ր իմ մե ղքերի փուշը և տնկի՛ր կենաց […]

Շարունակել կարդալ...

Բարի լույս,Հզոր աղոթք ուղղված Աստծուն, Կարդա ու փառք տուր Տիրոջը, Աստված սիրում է քեզ

Ամեն օր ես արտասանում եմ այս աղոթքը և կյ անքս կարծես փոխված լինի: Այն պետք է արտասանել ցանկացած ժամանակ՝ երբ խնդիրներ ունեք, շատ երջանիկ եք,երբ օգնության կարիք ունեք։ Այն օգնում է կյա նքի բոլոր դեպ-քերում։Ահա,թե ինչպես է պետք դիմ ել Աստծուն։ «Տե՛ր,ես կանգնած եմ քո առջև առանց ձևականությունների։Խնդրում եմ,ներիր ինձ իմ մեղ քերը,ես զղջում եմ […]

Շարունակել կարդալ...