Վ իտամին,որն օգնում է բո ւժել քա ղցկ եղը.Ամերիկացի գիտնական Գրիֆֆիտ Էդվարդի մի հայտնագործության մասին.

Հետաքրքիր

Ամերիկացի գիտնական Գրիֆֆիտ Էդվարդը իր՝ «Աշխարհն առանց քա ղցկ եղի» գրքում պատմում է մի հայտնագործության մասին,որը երկար ժամանակ գա ղտնի է պահվել:Վ իտամին B17-ի բո ւժական հատկությունների և մարդու օ րգանիզմի վրա դրա ազդեցության մասին գրքում բերվում են անհերքելի փաստեր:

Հեղինակը հրապարակում է քա ղցկ եղով հ իվանդների մասին պատմություններ,ովքեր հաջողությամբ բո ւժվել են B17-ի միջոցով:Իսկ ինչու՞ մինչ այսօր այդ մասին չի բարձրաձայնվում , և այն չի օգտագործվում քա ղցկեղի բո ւժման ավանդական բ ժշկո ւթյան մեջ:

Վ իտամինն B17-ը,որն ունի քա ղցկեղ ային բ ջիջները ս պանելու հատկություն,կարելի է գտնել ծիրանի կորիզների մեջ:Վ իտամին B17 կարելի է գտնել նուշի,բալի,դեղձի,սալորի,խնձորի կորիզներում, կտավատի,խախողի,լոբազգիների բաղադրության մեջ:

Մեր տատիկներն ու պապիկները օգտագործում էին բնական սնունդ և շատ հազվադեպ էին հ իվանդանում ք աղ ցկեղով:Քանի որ մենք այսօր դրա հնարավորությունը չունենք,ապա կա ք աղցկ եղով հ իվանդանալու մեծ վ տանգ: