Ընկերուհիս գան գատվում էր անքնու թյունից Բայց հիմա սխտորի օգնությամբ լուծել է խնդ իրը

Հետաքրքիր

Իմ ծանոթներից շատերն են գան գատվում անք նությունից: Ոմանց համար քնելն է դժվար, չնայած նրան, որ իրենց մինչ պառկելը թվում է, թե հենց գլխով դիպչեն բարձին, կքնեն: Սակայն հենց հայտնվում են մահճակալի մեջ, գլխում տարբեր մտ քեր են պտտվում, մր սում են, շոգում են, հարմար դիրք չեն կարողանում գտնել:Եվ քնելու ցանկությունը ի սպառ վե րանում է:

Կա նաև մի ուրիշ խն դիր. մարդ հանգիստ քնում է, բայց արթնանում է գիշերվա ընթացքում ու այլևս չի կարողանում նորից քնել: Գիշերվա կեսն արթուն պառկելուց հետո միայն առավոտյան են կարողանում քնել, իսկ այդ ժամանակ էլ զնգում է զարթուցիչը: Ու շատերը ստիպված են լինում գնալ աշխատանքի՝ չնայած գլխացա վին ու հանգստանալու անհագ ցանկությանը:

Ու ահա օրեր առաջ հանդիպեցի ընկերուհուս, ով միշտ բողոքել է անք նությունից: Նա պատմեց, որ կարողացել է ազատվել այդ տհ աճ խն դրից: Հնարքն այնքան պարզ է, որ սկզբում հավատս չէր գալիս: Ան քնության դեմ պայքարելու համար պետք է մառ լյայից պարկիկ կարել, մեջը դնել 2 պճեղ սխտոր։

Գնդասեղի օգնությամբ պարկիկն ամրացնել բարձին։Սխտորի հոտը թու լացնում է, հանգստացնում նյա րդերը։ Պարզվում է, որ սխտորի պճեղներից արտադրվող ծ ծումբը հանդիսանում է քնելու պատճառ։ Այս պրո ցեդուրան անհրաժեշտ է կատարել առնվազն 5 օր։