Տեր Իմ և Աստված իմ,Հիսուս Քրիստոս, oգնության հասիր, փրկիր, աղաչում եմ․ Հիսուս Քրիստոսին ուղղված աղոթք

Հետաքրքիր

Աշխարհաբար․ Նայիր, Տեր, քաղցրությամբ դա ռնացնողիս, Տեր իմ և Աստված իմ,Հիսուս Քրիստոս: Մի բար կանա ինձ վրա, Տեր իմ, իմ բազում մե ղքերի համար, և մի մերժիր իսպառ քո ձեռքի գործիս. ինձ չհասնի անո խակալիդ ցա սումը, և մի անտեսիր տարակո ւսածիս, Տեր ներող և անհիշաչա ր:

Հիշիր, մարդասեր, մե ղքով վտ անգվածիս և ողոր մությամբ պատիր վի րավորվածիս խոցերը, քանի որ մե ղքի կապ անքները պատեցին ինձ, և հ անցանքի բազմությունը պաշարեց ինձ: Օգնության հասիր կոր ծանվածիս և փրկիր մ ե ղքից բռ նվածիս, որից դողում եմ,

դ ժո խքի դառնությունից փրկիր ինձ, Տեր իմ, և սարսում եմ անշեջ հր ից, պահիր ինձ` եղ կելիիս,Աստված իմ.մեղքով աղտե ղվածիս մաքրիր, Տեր իմ, և ինձ միացրու ի սկզբանե սրբերին, Աստված իմ. և մե ղքերից խփվածիս հրավիրիր երկնքի անճառ արքայությունը` քո սուրբ անվան կամ արարների մոտ, որ նրանց հետ փառավորեմ ամենազոր տերությանդ հավիտյանս հավիտենից. ամեն: