Բոլորս տարածում ենք և մեկնաբանությունում գրում ենք ԱՄԵՆ. օգնություն խնդրելու աղոթք

Հետաքրքիր

Քո Խաչը թող ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս, երբ Հոր փառքով երեւաս լուսավոր ամպերի վրա: Այն ժամանակ թող ամ ոթով չմնանք մենք` Քեզ հուսացողներս, այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանք Քո աջ կողմը բազմած որպես լույսի որդիներ եւ փ րկության ժառանգորդներ:

Օգնի՛ր մեզ, Տե՛ր, օգնի՛ր մեզ, ո՜վ մեր Փրկիչ Աստված, Քո ԱՄԵՆ Օգնություն խնդրելու աղոթք Մեծ Անվան փառավորության համար, Տե՛ր, փրկի՛ր մեզ եւ քա վի՛ր մեր մե ղքերը, Քո Սուրբ Անվան համար:Սուրբ եւ Պատվական Խաչիդ հովանու տակ պարս պված եւ ԱՄԵՆ

Օգնություն խնդրելու աղոթք խաղաղության մեջ պահիր Քեզ ապավինած եւ Քեզ հուսացող ժողովրդին: Փրկի՛ր մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թ շնամիներից: Արժանի արա, որ գոհությամբ փառավորենք Քեզ, Հորդ եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից: Ամեն: