Որ ընտանիքն է ավելի աղքատ․ հանելուկ, որի շուրջ բոլորն են գլուխ կո տրում, իսկ դու կգտնե՞ս ճիշտ պատասխանը

Հետաքրքիր

Ուշադրությունը կարևոր և անհրաժեշտ հատկություն է, որը մեզ անհրաժեշտ է ամբողջ կյա նքում: Մեր կյան քում մենք հաճախ սխալներ ենք թույլ տալիս անուշադիր լինելու պատճառով, հայտնվում ենք տ հաճ իրավիճակներում՝ ոչ բավարար ուշադրության պատճառով:

Շատերը հաճախ տա ռապում են հենց այն փաստից,որ տվյալ իրավիճակում բավական ուշադիր չէին ՝ քննության, ճանապարհի, աշխատանքի կամ ուսման ընթացքում: Կան մարդիկ, ում աչքից չի վրիպում ոչինչ, ոչ մի մանրուք:

Նրանց մոտ ուշ ադրությունը զարգացած է:Բայց քչերը գիտեն, որ ուշադրությունը կարելի է զարգացնել: Ինչպես և ինտ ելեկտի շատ այլ հատկություններ և հմտություններ: Սովորեք ավելի ուշադիր լինել, նկատել բոլոր մանրուքները, գտնել նմանությունները և տարբերությունները:

Ուշադրությունը ստուգող թեստերը օգնում են հասկանալ, թե արդյոք ուշադիր մարդ եք, զարգացնում են այլընտրանքային մտած ողությունը, աննկատելին հիշելու և նկատելու սովորությունը: