Տեր իմ, լսիր աղոթքս

Հետաքրքիր

Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոքներս կատարիր խնդրանքներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծնկում եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խնդրում եմ օգնիր ինձ տուր ինձ առո ղջություն, համբերություն,

պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չա րից և օրհնիր Ամեն։Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոքներս կատարիր խնդրանքներս ես ՝ քո խոնարհ ծա ռան ծնկում եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խն դրում եմ օգնիր ինձ տուր ինձ առո ղջություն, համբ երություն, պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չա րից և օրհնիր

Շնորհակալություն յուրաքանչյուր արեւածագի եւ մայրամուտի համար: Պաշտպանիր ինձ եւ իմ ընտանիքի անդամներին եւ թույլ մի տվեք գնալ սխալ ճանապարհներով։ Պահպանիր ինձ հարազատ մարդկանց։ Ես իմ ողջ կյա նքի ընթացքում կհետևեմ ձեզ. Ամեն