ՎԵՐՋԱՊԵՍ․ Անահիտ Ավանեսյանը ՀՈՅԱԿԱՊ լուր հայտնեց․ Ահա, թե ինչ սահմանափակումներ կգործեն այսուհետ

Հետաքրքիր

ՀՀ առող ջապահության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում, մասնավորապես, նշված է. «Հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին շրջանում դիտվում է կոր ոնավի րուսային հիվ անդության առաջնային հիվ անդացության նվազում, սահմանափակող միջոցառումները մեղմացնելու նպատակով՝ ուժը կորցրած է ճանաչվել հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը: Միաժամանակ, հիշեցնենք, որ շարունակում է ուժի մեջ մնալ փակ տարածքներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը,

բացառությամբ՝ երեխաների` 0-5 տարեկանը ներառյալ, բնակության վայրում (տանը, բնակարանում), Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի,

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողների և միջոցառման անմիջական մասնակիցների (բացառությամբ` լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի), անձնական ավտոտրանսպորտային միջոցներով երթևեկողների (բացի ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնելիս),

հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդոթարգմանություն իրականացնողների, լսողության և խոսքի տարբեր աստիճանի խա նգարումներ ունեցողների (որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը) և նրանց հետ աշխատողների, ծխելու, խմելու և սնվելու ժամանակ,

առո ղջապահության նախարարի կողմից հաստատված սան իտարական կանոններով սահմանված այլ դեպքերի, հեռուստահաղորդավարների`

հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելիս, հոգ եկան խանգ արումներ և վարքի խա նգարումներ ունեցող անձանց, կոգնիտիվ խանգ արումներ ունեցող անձանց, դեմքի վնաս վածք ունեցող կամ բերանի շրջանում դիմած նոտային միջամտության ենթարկված անձանց»։