Տե՛ր, մտիր իմ տուն և պաշտպանիր ընտանիքիս, ընկերներիս և այն մարդկանց, ովքեր կարդում են այս աղոթքը. ԱՄԵՆ

Հետաքրքիր

Մարդիկ դիմում են Աստծուն թե՛ լավ և թե՛ վատ ժամանակներում։

Ոմանք շնորհակալություն են հայտնում երջանկության համար,ոմանք Աստծուց օգնություն են խնդրում։

Աստված լսում է բոլորիս խոսքերը, սակայն աղոթքը Աստծուն հասնելու ամենակարճ տարբերակն է։ Աստծո հետ կապը շատ կարևոր է մարդու հո գու համար։

Մենք հիշում ենք աղոթքների մասին, երբ նեղության մեջ ենք լինում, սակայն դա ճիշտ չէ։ Աղոթքը հոգուն անհրաժեշտ է այնպես, ինչպես հո գին մար մնին։

Աղոթք Տե՛ր, մտիր իմ տուն և ազատիր այն չա րից, բու ժիր բոլոր հի վանդ ությունները։ Լցրու սիրտս Սուրբ Հո գու օրհնությամբ։ Պաշտպանիր ընտանիքիս, ընկերներիս և այն մարդկանց, ովքեր կարդում են այս աղոթքը։ ԱՄԵՆ