Այս հոյակապ նորության մասին պետք է բոլորը տեղեկանան ․․ նոր օրենք, բոլոր այն քաղաքացիներն, ովքեր մասնակցել են պ ատերազմին պետք է իմանան, որ….

Հետաքրքիր

Ռ ազմական գործողությունների հետևանքով վնա սվածք (վիրավորում) ստացած և հա շմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներն (նրանց հավասարեցված անձինք) Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից աջակցություն կստանան՝ աշխատանքի տեղավորման հարցում։

Այդ նպատակով, վերջիններիս աշխատանքի տեղավորած յուրաքանչյուր անձի համար գործատուին կտրամադրվի`

Աջակցություն առավելագույնը 100,000 դրամի չափով՝ աշխատավարձից հաշվարկված եկամտային հարկի համար՝ եռամսյակային կտրվածքով՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով,

Միանվագ փոխհատուցում՝ ոչ ավելի, քան 500,000 դրամի չափով՝ աշխատատեղի հարմարեցման անհրաժեշտության դեպքում։

աղբյուր