Վերջապես.առաջին քայլը արդեն արված է․ նպաստները ու թոշակները միանգամից կբարձրանան 16000

Հետաքրքիր

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ԱԺ-ում անդրադարձավ նաև կենսաթոշակների ու նպաստների բարձրացման հարցին. «Հ Հ-ում այլևս չպետք է լինի պարենային գծից ներքև թոշակառու կամ նպաստառու:

Մինչև էսօր ունենք 21 հազար թոշակառու ու 63 հազար նպաստառու, որոնց ստացածը ցածր է պարենային գծից:

Հ Հ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Ա Ժ-ում անդրադարձավ նաև կենսա թոշակների ու նպաստների բարձրացման հարցին.«ՀՀ-ում այլևս չպետք է լինի պարենային գծից ներքև թոշակառու կամ նպաստառու:

Մինչև էսօր ունենք 21 հազար թոշակառու ու 63 հազար նպաստառու, որոնց ստացածը ցածր է պարենային գծից:Որոշել ենք շուրջ 85 հազար այսպիսի կատեգորիայում գտնվողների նպաստներն ու թոշակները միանգամից բարձրացնել 10 հազարով, որպեսզի պարենային գծից էս կողմ չլինեն, որպեսզի Հ Հ-ում, կներեք բառի համար, սովալլուկ թոշակառու կամ նպաստառու չլինի:

Չի նշանակում, թե սա բավարար է, բայց առնվազն ապահովում ենք, որպեսզի նրանց ստացած ամսական եկամուտը երաշխավորված բարձր լինի պարենային գծից»,- հայտարարեց Փաշինյանը:

Չի նշանակում, թե սա բավարար է, բայց առնվազն ապա հովում ենք, որպեսզի նրանց ստացած ամսական եկամուտը երաշ խավորված բարձր լինի պարենային գծից»,- հայ տարարեց Փաշինյանը: