Իմ ու ամուսնուս վեճերի պատճառը սկեսուրս է․ 2-րդ զավակիս ծնվելուց հետո կյանքս անտանելի է դարձել․․․

Հետաքրքիր

Իմ ու ամուսնուս վեճերի պատճառը սկեսուրս է․ 2-րդ զավակիս ծնվելուց հետո կյանքս անտանելի է դարձել․․․

Ես արդեն 7 տարի ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա: Սկզբում ապրում էինք հանգուցյալ տատիկիս բնակա-րանում, ապրել ենք նաև վարձով:Այս պահին գտնվո ւմ եմ դեկրետում, ու այդ պատճ առով էլ մեր ընտանիքի ֆի-նանսական հոգսերն ընկած են ամուսնուս ուսերին:Անկեղծ պիտի ասեմ,առաջին երեխայիս ժամանակ դեկրետս հեքիաթ էր թվում, իսկ հիմա կյանքս մղձա վանջի է վերածվել:

Նշեմ, որ առաջնեկիս ծնվ ելուց հետո մոտ 3 տարի ես էլ եմ աշխա տել, մինչև որ հղի ացա երկրորդ անգամ: Այդ ընթացքում հասցրեցինք հիփո թեքով տուն գնել, մեքենա:Կարծես թե մեր երջանկությունը լիարժեք էր դարձել: Մեր համատեղ կյանքի ընթացքում ամուսինս միշտ օգնում էր սկեսուրին: Չնա յած նրան, որ սկեսուրս թոշակա-ռու է, նա շարունակում էր աշխատել մթե րային խանո ւթում, բայց 1 տարի առաջ որոշեց դուրս գալ գործից:

Հիմա, երբ ծնվել է մեր երկրորդ երե խան,իսկ ես էլ չեմ աշխա տում, մեր միջոցները չեն բավա կանացնում կողմ-նակի ծախսերի համար: Ու դրա համար էլ սկեսուրս մեզ տեռորի է ենթարկում: Նա մեղադրում է ինձ՝ ասելով, որ ես չպիտի էլի երե խա ունենայի: Հիմա մեր պատ ճառով ինքը չի կա րող իրեն ճոխություններ թույլ տալ, ու ինձ վատություն անելու համար վեճեր ու սկանդալներ է սարքում:

Վերջերս նա բողոքել էր ամուսնուս, թե իբր իրեն վատ բառեր եմ ասել, մեր տնից վռնդել եմ: Անդադար կրկնում է, որ ես հատուկ եմ երկ րորդ երեխա ունեցել, որ չաշխատեմ, շահա գործեմ ամուսնուս: Եթե նախկինում ամու-սինս երեկոյան աշխատանքից հետո գնում էր եր եխաների հետ զբոսնելու, որ ես գոնե կես ժամ հանգստանամ, հիմա դա էլ չի անում: Ու ես համոզված եմ, որ մայրն է խրատ տալիս:

Նա հրաժարվում է անգամ խանո ւթ գնալ, էլ չեմ խոսում տանը որևէ հարցում ինձ օգնելու մասին:Բայց օրեր ա-ռաջ իմանո ւմ եմ, որ ամո ւսինս սկեսո ւրիս համար նոր պահարան, սեղան ու աթոռներ է գնել, մինչդեռ մենք հաշվում ենք կոպեկները՝ մինչ հաջորդ աշխատավարձ ստանալը:

Դե հիմա ասեք, ես ինչպես վարվեմ:

Leave a Reply