Օրեր առաջ հետիոտային անցումի վրա մի սարսափելի տեսարանի ականատես եղա․ մեջտեղի շարքում կանգնած ավտոմեքենայի վարորդը արագ կողմնորոշվեց ու․․․

Հետաքրքիր

Օրեր առաջ հետիոտային անցումի վրա մի սարսափելի տեսարանի ականատես եղա․ մեջտեղի շարքում կանգ-նած ավտոմեքենայի վարորդը արագ կողմնորոշվեց ու․․․

Երեկ ես ու ամուսինս մի արարքի ականատես եղանք, որի համար ոչ բոլորի համարձակությունը կբավականաց-նի: Իրավի ճակը սարսափելի էր: Երեք շարքով մեքե նաներ էին…

Մանկասայ լակով աղջիկն անցնում էր ճանա-պարհը՝ դրա համար նախատեսված հատվածով:Ձախ շարքը կնոջը զիջեց ճանապարհը: Մեջտեղի շարքը նույն-պես կանգնեց:

Կինն արդեն ճանապարհի մեջտեղի հատվածում էր, երբ երրորդ շարքում մեծ արագությամբ ընթացող մեքենա հայտնվեց…

Մեջտեղի շարքում դիմացը կանգնած վարորդը՝ տեսնելով այդ ամենը,կտրուկ թեքեց ղեկը դեպի աջ՝ արագընթաց մեքենայի առաջը կտրելով, ինչի շնորհիվ կնոջը պաշտպանեց իր մեքենայով: Մոտեցող մեքենան հրաշքով հասցրեց արգելակել:

Ես հետո դեռ երկար մտորում էի. արդյո՞ք ես ինքս կանեի նման բան…Դուք չեք պատկերացնում, թե հետո քանի վարորդ էր ազդանշանում և բութ մատը վերև պահած՝ ողջունում համարձակ վարորդին:Դա տեսնելուց հետո ես հասկացա, որ բարությունը չի վերանա աշխարհի երեսից, քանի դեռ կան նման մարդիկ:

 

Leave a Reply